poznaj nas bliżej

sprawdź plan dnia dla milusińskich

  Tygodniowy plan zajęć w Żłobku ZEBRA ZUZIA przy ul. Nowy Świat

 

 

 

dzień tygodnia

godziny

Poniedziałek

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci, zabawy konstrukcyjne/manipulacyjne, zachęcanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca stymulacyjno-wychowawcza z grupą, obserwacja pedagogiczna

8:30 – 8:45

Poranna gimnastyka, dziecięcy aerobik, zabawy grupowe z wykorzystaniem piosenek

8:45 – 09:00

Czynności porządkowe, kształtowanie czynności samoobsługowych, dbanie o prawidłowe nawyki higieniczne

09:00 – 09:30

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

09:30 – 10:00

Zabawy rozwijające motorykę małą

Gimnastyka paluszków
z elementami grafomotoryki

DOGOTERAPIA (co 2 tyg.)

Zajęcia logopedyczne

 JĘZYK FRANCUSKI

10:00 – 10:30

Zajęcia tematyczne z elementami bajkoterapii

Język angielski

RYTMIKA

KARATE/GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia plastyczne

10:30 – 11:00

Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu lub w salach

11:00 – 11:30

Czynności organizacyjno- porządkowe, przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

11:30 – 12:00

Obiad, nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami

12:00  13:45

Drzemka/zabawy relaksacyjne i wyciszające (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej)
13:45 14:00  Czynności organizacyjno- porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne
14:00  14:30 Podwieczorek
14:30  15:30 Zabawy stymulujące aktywność dziecka: integracyjne/tematyczne/taneczne/ruchowe, zabawy manipulacyjne, rozwijanie twórczości dziecka, praca indywidualna z dzieckiem

15:30 – 18:30

Zabawy swobodne w sali, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Rozchodzenie się dzieci.